Normen

Begrip

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus.
 

Soorten

DIN        
Het Deutsches Institut für Normung (afgekort DIN) is de Duitse nationale normeringsinstantie, gezeteld in Berlijn. Het Deutsches Institut für Normung vaardigt in Duitsland geldige normen uit, al dan niet gebaseerd op Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- en/of Europese Norm (EN). De eerste DIN-norm verscheen in 1918. De afkorting was eerder ook bekend als Das Ist Norm en Deutsche Industrie Norm(en).
 
ISO
Internationale norm; ontwikkeld in een mondiale technische commissie van ISO of IEC. Om te voorkomen dat de organisatie in elke taal een andere afkorting zou krijgen, heeft de ISO vanaf het begin gekozen voor de aanduiding ISO, afgeleid van het Griekse isos, wat “gelijk” betekent.
 
EN
Europese Normen (afgekort als EN) worden opgesteld onder auspiciën van de Europese normalisatieorganisatie CEN (fr: Comité Européen de Normalisation, en: European Committee for Standardization) in Brussel en per land gepubliceerd door de aangesloten nationale normalisatie-instituten.
 
Created by PopComSitemap